Beneficiar / Parteneri

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 25 și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați derulează în perioada 01.07.2021 - 31.12.2023 proiectul “Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”, ID 143449, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectiv General

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care sa elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL Galați, adresând nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.


Obiective Specifice

Proiectul își propune implicarea a cel puțin 1001 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu domiciliul în zonele marginalizate ale municipiului Galați stabilite prin Strategia de dezvoltare locală, în cel puțin două din categoriile de activități de mai jos:

Măsuri de ocupare a forței de muncă:

servicii de informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și înființare de noi afaceri în care vor fi implicate minim 502 persoane;

Oferirea de servicii sociale pentru minim 1.001 persoane

facilitând integrarea acestora în societate: consiliere socială, ajutoare pentru gospodării, consiliere juridică, implicarea cetățenilor în problemele comunității din care fac parte;

Activități educaționale

care urmăresc reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minim 60 persoane din grupul ținta al proiectului, prin intermediul programelor “A doua șansă” și “Școală dupa școală”. Aceste activități vor fi completate de 2 tabere educaționale, 2 școli de vară, 2 școli ale părinților precum și de subvenții pentru elevii care își îmbunătățesc rezultatele școlare;

Consiliere juridică

privind reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă.

Rezultate

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: - Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 1001 persoane

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de servicii integrate, din care: - Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: - Roma – 50 persoane

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: - Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 252 persoane

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant, din care: - Din orașe cu peste 20.000 locuitori, din care: - Roma – 10 persoane

Persoane din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care au loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant, din care: - Din orașe cu peste 20.000 locuitori – 127 persoane

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială funcționale, din care: - Servicii sociale – 2

Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin, din care: - Servicii sociale – 2

Mai multe informații