Proiectul INTEGAL - Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați contribuie la creșterea participării la educație și formare profesională în vederea obținerii de calificări importante pe piața muncii, determinând astfel creșterea posibilităților de ocupare a unui loc de muncă, respectiv creșterea nivelului de trai pentru toți membrii familiei.

În acest sens se sprijină creșterea gradului de pregătire profesională specifică, adaptată pieței muncii și încurajarea dorinței de inițiere a unei activități pe cont propriu. Prin cursurile de formare profesională participanții obțin șanse reale de angajare, cu scopul reintegrării familiale și comunitare, precum și pentru creșterea calității vieții.

 

Program de formare Profesională

Acest program vine în sprijinul a cel puțin 180 de persoane, astfel încât noile competențe, abilități și cunoștințe profesionale ale acestora vor fi conforme necesarului pieței muncii locale și zonale.

Beneficiarii cursurilor vor fi identificați în urma sesiunilor de consiliere profesională, pe baza profilului profesional al acestora, a nevoilor de formare raportate la oferta locală de locuri de muncă disponibile, dar și la nevoile angajatorilor de noi calificări pe piață. Prin această metodă de analiză se realizează actualizarea, creșterea și diversificarea competențelor profesionale în ocupații solicitate pe piața locală a muncii.

În urma diagnozei cererii și ofertei de locuri de muncă locale vor fi realizate:

 • cursuri de calificare nivel 2 în profesii cu cerere pe piața zonală:
  • 2 grupe de curs
  • 360 de ore durată totală a unei sesiuni de formare
  • 40 de persoane participante
 • cursuri de inițiere/ perfecționare în profesii cu cerere pe piața zonală:
  • 10 grupe de curs
  • 40 de ore durată totală a unei sesiuni de formare
  • 140 de persoane participante

 

Program de formare Antreprenorială

Această etapă presupune organizarea cursului de specializare competențe antreprenoriale pentru un număr de minim 72 de persoane.

Programul de formare antreprenorială are rolul de a asigura creșterea și diversificarea competențelor antreprenoriale în vederea înființării unor firme noi pe piața locală, adaptate nevoilor zonei.

 • cursuri de formare antreprenorială compus din 2 componente, una teoretică și una practică:
  • 40 de ore durată totală a unei sesiuni de formare
  • 6 sesiuni de curs de formare antreprenorială
  • 72 de persoane participante

Toate cursurile oferite în cadrul proiectului vor fi acreditate de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), iar la încheierea sesiunii de formare participanții vor obține certificate de calificare (pentru cursurile de calificare nivel 2) și certificate de absolvire (în cazul cursurilor de inițiere/ perfecționare și formare antreprenorială).

Participanții care urmează sesiunea de curs integral și finalizează cu examen cursul de formare, vor primi subvenții în cuantum de 5 lei/ oră de curs.

 

Program de Formare Competențe Informatice

Start înscrieri pentru cursurile de Competențe Informatice!
Durata curs 40 ore

Cursurile sunt GRATUITE, se vor desfașura în municipiul Galați și se adresează persoanelor care au domiciliul in teritoriul SDL Galați.
Absolvenții cursului vor primi o subvenție în valoare de 200 de lei și un certificat de absolvire.

Mai multe detalii se pot obține la numărul de telefon: 0736.620.624

 

Mai multe informații