22 Dec

Comunicat de presă final

În perioada 5 Iulie 2021 - 31 Decembrie 2023 Asociația Centrul de dezvoltare SMART a derulat proiectul “Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați”, proiect ID 143449, alături de partenerii Școala Gimnazială nr. 25 și de Direcția de Asistență Socială a municipiului Galați, fiind unul dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare a capitalului uman cu acțiuni integrate, din orașul Galați.

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL Galați, adresând nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a lipsei studiilor/formării profesionale și limitarea oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Valoarea totală a proiectului a fost de 10.049.015,46 lei, din care valoarea nerambursabilă totală a fost în valoare de 9.954.329,14 lei, acesta fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul și-a propus implicarea a cel puțin 1001 persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu domiciliul în zonele marginalizate ale municipiului Galați stabilite prin Strategia de dezvoltare locală, în cel puțin două din categoriile de activități de mai jos:

 • 1. Masuri de ocupare a forței de muncă: servicii de informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și înființare de noi afaceri, cu implicarea a minim 502 persoane
 • 2. Oferirea de servicii sociale pentru minim 1.001 persoane, facilitând integrarea acestora în societate: consiliere socială, ajutoare pentru gospodării, consiliere juridică, implicarea cetățenilor în problemele comunității din care fac parte
 • 3. Activități educaționale care urmăresc reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii pentru minim 60 persoane din grupul țintă al proiectului, prin intermediul programelor “A doua șansă” și “Școală după școală”. Aceste activități au fost completate de 2 tabere educaționale, 2 școli de vară, 2 scoli ale părinților precum și de subvenții pentru elevii care își îmbunătățesc rezultatele școlare
 • 4. Consiliere juridică privind reglementarea actelor persoanelor din grupul țintă

Principalele rezultate obținute în cadrul proiectului, la nivelul comunității marginalizate ale municipiului Galați au fost următoarele:

Rezultate A1.1 Furnizarea de servicii de informare și consiliere profesională

 • 506 de persoane au beneficiat de consiliere și orientare profesională individuală și de grup
 • 254 de persoane au beneficiat de servicii de mediere si plasare pe piața muncii
 • 121 persoane au un loc de muncă la încetarea calității de participant
 • 6 târguri de locuri de muncă organizate pentru grupuri vulnerabile, care au facilitat angajarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din cadrul proiectului
 • 12 campanii de informare și conștientizare organizate cu tematici privind discriminarea pe piața muncii

Rezultate A1.2 Dezvoltarea si implementarea programului de formare profesională

 • 40 de persoane au participat la cursuri de calificare nivel 2 (360 ore), organizate în 3 grupe astfel: Îngrijitor bătrâni la domiciliu, Lucrător finisor pentru construcții și Lucrător comercial, fiecare participant primind câte o subvenție în valoare de 1800 lei/ curs.
 • 143 de persoane au participat la cursuri de inițiere (40 ore), respectiv Competențe Informatice, din care 140 de persoane au primit cate o subvenție în valoare de 200 lei/ curs. Cursurile au fost stabilitate în urma efectuării unei analize de nevoi de formare profesională efectuate de 2 experți de formare cu membrii grupului țintă, pe toată durata proiectului.

Rezultate A2.1 Sprijin pentru înființarea de afaceri

 • 72 persoane consiliate în vederea demarării unei activități independente
 • 72 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale
 • 6 entități juridice nou înființate in teritoriul comunităților marginalizate și finanțate cu câte 20.000 euro pentru implementarea planului de afacere câștigător, în domeniile: activități topografice în cadastru și șantier, restaurant fast food, consiliere în alăptare, service GSM, realizare pagini web, brutărie.

Rezultate A2.2 Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin post înființare

 • 6 granturi de minimis în valoare de câte 20.000 euro acordate pentru înființarea de start-up-uri în cadrul măsurilor de antreprenoriat
 • 6 persoane angajate în cadrul afacerilor sprijinite/locuri de muncă nou create

Rezultate A3.2 Furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului Comunitar Integrat

 • 1.298 persoane beneficiare de servicii sociale
 • Ajutor social în valoare de 2400 lei/ gospodărie acordat pentru 100 de gospodarii
 • 1 serviciu social dotat și funcțional – Centrul Comunitar Integrat (unde au fost oferite servicii de asistență socială, integrare și participare, consiliere socială, asistență și suport pentru familie) localizat pe Strada Traian, nr. 175, Galați

Rezultate A3.3 Furnizare servicii sociale în cadrul Centrului de servicii pentru persoane fără adăpost din comunitatea marginalizată

 • 1 centru de servicii sociale pentru persoane fără adăpost pe timp de noapte reabilitat și dotat, localizat pe Strada Traian, nr. 256, Galați
 • 50 de persoane defavorizate care au beneficiat de servicii sociale în cadrul Centrului de urgență pentru persoane fără adăpost, situat în Galați, str. Mihai Bravu nr. 3.

Rezultate A3.4 Organizare și implicare comunitate marginalizată în activități comunitare și culturale

 • 2 evenimente “Zilele comunității” realizate cu ajutorul Fundației Comunitare Galați, câte 1 eveniment/ an în ZUM-uri (Zone Urbane Marginalizate) pentru implicarea comunității în rezolvarea problemelor comunitare, respectiv Valea Orașului și cartierul Micro 40
 • 7 campanii de informare și nediscriminare privind masurile sociale disponibile pentru grupul țintă

Rezultate A4.2 Organizarea și desfășurarea programului “A doua șansă”

 • Au fost înscriși 16 cursanți care nu au absolvit învățământul primar, din care 13 cursanți au absolvit nivelele I și II în cadrul programului “A doua șansă” (clasa a I a- nivel 1, clasa a II-a- nivel 2)
 • 1 colț didactic achiziționat pentru programul “A doua șansă”

Rezultate A4.3 Program de intervenție ZEP (zona de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurie a școlii

 • 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competentelor cheie, organizate pentru un total de 195 de elevi
 • 2 tabere tematice (6 zile, 5 nopți) pentru dobândirea de competente cheie, creșterea stimei de sine și dezvoltare personală organizate la Dâmbu Morii, județul Brașov pentru 50 de elevi din comunitatea marginalizată
 • Școala părinților organizată și derulată pe parcursul a 2 ani școlari, câte 10 luni/an școlar
 • 6 campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar la care au participat 116 persoane

Rezultate A4.4 Program de intervenție și sprijin pentru părăsirea timpurie a școlii

 • Subvenții acordate pentru 202 elevi din învățământul primar și gimnazial, în valoare de 1800 lei/elev/an, pe parcursul a 2 ani

Rezultate A4.5 Organizarea și desfășurarea programului “Școală după Școală”

 • 1 program Școală după școală, cu masă caldă susținut timp de 3 ani școlari, derulat în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 25 și Școlii Gimnaziale Grigore Moisil Galați pentru 156 elevi beneficiari
 • Organizare colț didactic program “Școală după Școală” pentru minim 50 de elevi
 • 1 program de informare și consiliere părinți funcțional

Rezultate A5.1 Asistență juridică pentru reglementare acte

 • 771 de persoane consiliate și informate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale)

  Mulțumim tuturor participanților la activitățile proiectului precum și experților angajați în echipa de implementare din partea beneficiarului Asociația Centrul de dezvoltare SMART și a partenerilor Școala Gimnazială nr. 25 Galați și Direcția de asistență socială a municipiului Galați pentru dedicarea, implicarea și efortul depus pentru îndeplinirea indicatorilor propuși în cadrul proiectului precum și Primăriei Municipiului Galați pentru sprijinul oferit pe tot parcursul implementării.

Fii parte din proiect!