31 Mai

Anunț

Miercuri, 7 iunie, ora 17.00, vom derula programul „Campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar”, din cadrul proiectului „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, POCU/717/5/1/143449”, al cărui beneficiar este Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 25, Galați și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați.

Această acțiune se desfășoară pe plan local, participanții fiind persoanele din grupul țintă al proiectului - copiii și părinții/tutorii/alți membri ai familiei lor, cadre didactice.

În cadrul evenimentelor se analizează situația actuală privind conceptul de desegregare școlară și combaterea abandonului școlar.

Aceasta este a cincea întâlnire din seria de şase campanii propuse spre realizare pe parcursul proiectului.

Astfel de întâlniri au fost realizate lunar sau bilunar, iar beneficiarii acestor activități au fost:
- 20 – 25 elevi/ campanie în cele două şcoli;
- 10 – 15 cadre didactice/ campanie;

Ultimele două întâlniri se vor adresa părinților elevilor și, prin urmare, vă invităm să participați prin înscrierea la unul din cele două evenimente, care se vor desfășura în luna iunie.

Întâlnirea din 07.06.2023 va fi coordonată de către doamna psiholog Stăncescu Geta, formator pe atelier.

Tematica întâlnirii:
1. Definirea termenului de segregare
2. Tipuri de segregare
3. Aspecte legislative referitoare la diferitele tipuri de segregare
4. Mijloace de prevenire şi combatere a segregării 5. Studiu de caz 6. Evaluare

Întâlnirea de miercuri, 07.06.2023, va avea loc la Vila Classic situată în Galaţi, Str. Ion Luca Caragiale, Nr. 2, începând cu ora 17,00.

Fii parte din proiect!