25 Octombrie

Anunț

Joi, 26 octombrie, ora 17.00, se va derula programul „Campanii de informare privind desegregarea școlară și combaterea abandonului școlar”, activitate din cadrul proiectului „Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale municipiului Galați, POCU/717/5/1/143449”, al cărui beneficiar este Asociația Centrul de Dezvoltare SMART, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 25, P1, Galați și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, P2.

Activitățile proiectului se desfășoară pe plan local, în perioada iulie 2021 – decembrie 2023, participanții fiind persoanele din grupul țintă al proiectului – elevii/părinții/tutorii/alți membri ai familiei lor și abordează nevoia creșterii accesului și participării la educație și la servicii sociale, a completării studiilor/formării profesionale, a identificării oportunităților de ocupare a forței de muncă, determinând astfel, pe termen lung, creșterea nivelului de trai și crearea premiselor pentru dezvoltarea membrilor familiei.

Prin acest proiect se asigură complementaritatea cu investițiile de tip FEDR (Fondul European de Dezvoltare Regională) prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ZUM Galați, în ceea ce privește accesul la educație. Se organizează, astfel, câte o campanie de informare privind desegregarea și combaterea abandonului școlar în fiecare dintre cele două școli modernizate și reabilitate prin intervențiile de tip FEDR – Modernizarea și Reabilitarea Școlilor Gimnaziale Nr. 16 (ZUM 3) și Nr. 18 (ZUM 9,10 și 11), asigurând acces nedistriminatoriu la un învățământ de calitate a peste 900 de elevi, care provin din familii monoparentale, sărace, instituționalizați sau cu probleme deosebite.

Această întâlnire se adresează părinților elevilor și, prin urmare, vă invităm să participați prin înscrierea la evenimentul care va fi coordonat de către doamna Dorina Savin, Coordonator activități P1 și doamna Iuliana Adămiță, Coordonator program Zep, în cadrul proiectului “Dezvoltare comunitară în zonele marginalizate ale Municipiului Galați”

Tematica întâlnirii se referă la definirea termenului de segregare/abandon școlar, identificarea tipurilor de segregare, mijloace de prevenire și combatere a segregării/abandonului școlar, studiu de caz, dezbateri.

Întâlnirea de joi, 26.10.2023, va avea loc la Școala Gimnazială Nr. 18, Galați, on line pe ZOOM, începând cu ora 17,00.

 

Coordonator ZEP,                                                                 
Adămiţă Iuliana                                                                    

 

Coordonator P1,
Dorina Savin

Fii parte din proiect!